شركت بني تك شركت بني تك .

شركت بني تك

مزاياي سقف هاي وافل

مزاياي سيستم سقفوافل


•طراحي دهانه هاي بلند تا 18 متر و كاهش تعداد ستون ها.

وجود حفره هاي منظم در سقف وافل موجب كاهش قابل توجه بار مرده سقف و در عين حال حفظ ممان اينرسي مقطع سقف مي شود. از اين رو سقف هاي وافل داراي سختي خمشي قابل توجه مي باشند و با توجه به رفتار دوطرفه آنها مي توان دهانه هاي بزرگ تر و كنسول هاي بلند تري را با استفاده از سقف هاي وافل پوشش داد.

•امكان جانمايي نامنظم ستون ها و تعبيه بازشوهاي بزرگ و نامنظم.

در سقف وافل برخلاف سيستم هاي سنتي سقف نيازي به ستون گذاري منظم نمي باشد.اين امر بدليل امكان حذف تيرهاي مياني از سازه و يكپارچكي در اجراي سقف مي باشد. انعطاف پذيري بالاي اين سقف ها در جانمايي ستون ها آزادي عمل گسترده اي را در اختيار طراح معمار قرار مي دهد.

•ايجاد گشايش در معماري و تامين فضا و افزايش تعداد پاركينگ ها.

قابليت سقف هاي وافل در پوشش دهانه هاي بلند موجب گشايش در طرح هاي معماري مي شود. در اين سيستم مي توان با حذف ستون هاي مزاحم و يا بازنگري در ستون گذاري دهانه هاي بلند تري را پوشش و تعداد بيشتري پاركينگ را تامين نمود.

•حذف تمامي تيرهاي مياني از سازه و كاهش ارتفاع تمام شده ساختمان.

در سقف هاي وافل با توجه به يكپارچگي سقف و مقاومت و سختي قابل توجه مي توان تيرهاي مياني را از سازه حذف نمود و سقفي با ضخامت يكسان ايجاد نمود. حذف تيرها منجر به كاهش ضخامت تمام شده سقف ها مي شود و در نتيجه مي توان با حفظ ارتفاع مفيد طبقات ارتفاع كلي بنا را كاهش داد. 

•صرفه جويي در مصرف مصالح كليه اعضاي سازه.

اين سيستم نسبت به ديگر سيستم هاي مشابه همچون سيستم سقف يوبوت، سقف تيردال، سقف دال تخت معمولي و پيش تنيده صرفه جويي قابل توجهي در مصرف بتن خواهد داشت. كاهش مصرف بتن در دال منجر به كاهش قابل توجه بار مرده ساختمان و به تبع آن كاهش مصرف مصالح و كوچك شدن ابعاد در ديگر بخش هاي اسكلت مانند فنداسيون و ستون ها نيز مي گردد.

•امكان اجرا در سازه هاي بتني و فلزي.

سقف هاي وافل قابليت اجرا در انواع اسكلت هاي بتني و فلزي را دارا مي باشد.

•عدم نياز به نيروي كار متخصص و كاهش هزينه قالب بندي و آرماتوربندي.

در سقف هاي وافل با توجه به سادگي آرماتور بندي و مدولار بودن قالب بندي و همچنين حذف تيرهاي مياني از سقف به تجهيزات اجرايي كمتري نسبت به ديگر سيستم هاي سقف همچون سقف هاي تيردال، سقف يوبوت و يا سقف هاي پيش تنيده نياز مي باشد. همين امر موجب افزايش سرعت اجرا و كاهش هزينه هاي اجراي اسكلت مي گردد. همچنين مقدار آرماتور مصرفي در ساختمان هاي با سيستم سقف وافل كمتر از سيستم هاي مشابه مي باشد و اين مسئله موجب كاهش هزينه اجراي اسكلت مي شود.

•كاهش هزينه اجراي تاسيسات به جهت عدم وجود آويز تيرها.

حذف آويز تيرها از سقف موجب دست يابي به سطح صاف زيرين مي گردد. اين مزيت منجر به سهولت در اجراي تاسيسات در سقف هاي وافل مي گردد. همچنين در سقف هاي وافل امكان عبور تاسيسات از داخل ضخامت سقف نيز فراهم مي باشد.
•بهبود عملكرد لرزه اي به دليل كاهش وزن سازه و نيروي زلزله.

كاهش وزن سقف ها منجر به كاهش بار مره سازه و تبع آن  كاهش تقاضاهاي لرزه اي مي گردد. اين امر موجب بهبود عملكرد لرزه اي و صرفه جويي در مصرف مصالح آرماتور و بتن مي گردد.

•ايمني در برابر آتش و كاهش ضريب انتقال صوت و حرارت.

اسكلت هاي بتني از ايمني بالاتري نسبت به اسكلت هاي فلزي در برابر آتش سوزي برخوردار مي باشند. همچنين در سقف هاي وافل به سبب عدم استفاده از يونوليت امكان گسترش حريق در ساختمان وجود ندارد. همچين وجود حفرات در سطح زيرين دال منجر به ايجاد عايق مناسب صوت و حرارت مي باشد.

•حذف انواع بلوك و تيرچه هاي پيش ساخته.

در سقف هاي وافل قالب هاي وافل جايگزين انواع بلوك سيماني يا پلي استايرن مي شود و به علت اجراي تيرچه ها بصورت درجا و عدم محدوديت در استفاده از سايز ميلگرد در تيرچه ها، نيازي به استفاده از تيرچه هاي پيش ساخته يا دوبل نمي باشد. در نتيجه هزينه ساخت، حمل، انبار كردن و انتقال تيرچه ها به طبقات نيز حذف مي گردد.

•نظارت دقيق به مصرف و آرايش ميلگردها تا لحظه قبل از بتن ريزي.

با توجه به اجراي درمحل ميلگرد سقف، مشكلات روش هاي مرسوم ساخت سقف ها مانند كيفيت پايين تيرچه و يونوليت و ايجاد درز سرد اجرايي منتفي و امكان نظارت دقيق بر كيفيت اجراي سقف مهيا مي گردد.

از ديگر مقالات بنيتك:

سقف وافل چيست ؟

تاريخچه سقف وافل

روش اجراي سقف وافل

سقف وافل بنتيك

مزيت‌هاي سقف وافل نسبت به سقف يوبوت

معيارهاي مهم در طراحي سقف هاي وافل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱ خرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۵۱:۰۵ توسط:mahsa موضوع:

مقاومت در برابر آتش در سقف هاي دال مجوف

مقاومت در برابر آتش در سقف هاي دال مجوف


مقاومت در برابر آتش در سقف هاي دال مجوف

در اين مقاله به بررسي درجه مقاومت در برابر حريق در سقف هاي دال مجوف پرداخته مي شود.

سقف‌هاي بتني دال مجوف براي ساليان متوالي در اروپا و ديگر بخش هاي دنيا مورد استفاده قرار گرفته است. همچنين اين سيستم هاي سقف بطور فزاينده‌اي در حال محبوب شدن در ايالات متحده آمريكا مي‌باشد. توسعه اين سقف‌ها بخاطر مزاياي ذاتي متعدد آنها شامل كاهش بار مرده سقف ( كه موجب كاهش ابعاد ستون ها و فنداسيون و به طبع آن كاهش نيروهاي لرزه‌اي مي‌شود.)، قابليت تحمل بارهاي زنده بزرگ در دهانه هاي مختلف، افزايش اقتصادي طول دهانه‌ها، كاهش ارتفاع كف تا كف طبقات و افزايش سرعت ساخت سازه ها مي باشد.
در سقف هاي دال مجوف، بلوك‌هاي توخالي پلاستيكي از جنس پلي پروپيلين به طور منظم در كنار بكديگر و در داخل ضخامت سقف و بين شبكه آرماتور تحتاني و فوقاني قرار مي‌گيرد و پس از بتن ريزي دال دوطرفه با ضخامت يكسان تشكيل مي‌گردد.
سقف هاي دال تخت مجوف براساس ضوابط آيين نامه بتن آمريكا (ACI318) و مشابه ديگر دال‌هاي دو طرفه طراحي و ديتيلينگ مي شوند و بلوك‌هاي يوبوت نقشي در مقاومت خمشي و يا برشي سقف ندارند و تنها نقش اين بلوك ها ايجاد حفره در داخل سقف مي باشد.

ويژگي سقف يوبوت

مقاومت در برابر آتش:
تاكنون آزمايشات مقاومت در برابر آتش متعددي بر روي سقف هاي دال مجوف بتني مطابق با استاندارد DIN4102-02 صورت پذيرفته است. حداقل 2 ساعت مقاومت در برابر حريق در مواردي كه پوشش آرماتورهاي خمشي 2 سانتي متر بوده است بدست آمده است. يك آزمايش مقاومت در برابر حريق در سال 2017 در آزمايشگاه دانشگاه بوفالو انجام و خلاصه نتايج آن به شرح زير مي باشد.
شرايط آزمايش:
مجموعه مورد آزمايش شامل دال مجوف به ضخامت 20 سانتي متر و به طول 4/5 متر و عرض 2/4 متر كه شامل بلوك هاي توخالي ماندگار به ارتفاع 10 سانتي متر مي‌باشد. از بتن با مقاومت 350 كيلوگرم بر سانتي مترمربع و فولاد گريد 60 در هر دو شبكه آرماتور فوقاني و تحتاني و به فاصله محور تا محور 30 سانتي متر استفاده شده است. دال براي 28 روز عمل آوري و سپس تحت آزمايش قرار گرفته است. از دال به ضخامت 20 سانتي متر به اين علت استفاده شده است كه اين ضخامت حداقل ضخامت قابل اجرا در اين سيستم سقف مي باشد و نتايج بروي اين شرايط در جهت اطمينان و قابل استناد براي ساختمان هاي با دهانه بلند تر و ضخامت دال بيشتر مي باشد.


روش انجام آزمايش:
مجموعه براساس ضوابط آيين نامه ASTM E119 تحت آزمايش قرار گرفته است. شرايط آزمايش شامل درجه حرارت و زمان براساس منحني زمان- درجه حرارت آيين نامه ASTM E119 و در بازه هاي زماني 15 ثانيه اعمال و ثبت شده است. لبه هاي دال در 4 سمت بروي فريم آزمايش قرار گرفته و اجازه انبساط حرارتي و چرخش را داشته است. بدين ترتيب مجموعه در طول آزمايش مقيد نبوده و اين شرايط معمولا نسبت به سيستم هاي واقعي ساختماني در جهت اطمينان مي باشد. همچنين اين مجموعه در كل طول آزمايش توسط تانكرهاي آب فلزي تحت بارگذاري گسترده سطحي برابر 80psf قرار گرفته است. اين ميزان مطابق ضوابط آيين نامه ASTM E119 مي باشد. همچنين خيز سقف در طول آزمايش اندازه گيري شده است.
نتايج آزمايش:
بعد از گذشت 2 ساعت از آزمايش هيچ شرايطي مطابق با ضوابط آيين نامه براي توقف آزمايش مشاهده نشده و آزمايش پس از گذشت 2 ساعت و 52 دقيقه آزمايش بدليل رسيدن دماي سطح دال به 325 درجه فارنهايت متوقف شده است. حداكثر خيز در اين لحظه برابر 9 سانتي متر بوده است در طول آزمايش نشانه اي از فروريزش مشاهده نشده است.

سقف يوبوت راهكار تقتصادي

نتيجه گيري:
براساس نتايج آزمايش سقف هاي دال مجوف مقاومت در برابر حريق را حداقل به مدت 2 ساعت دارا بوده است. اين مقاومت در برابر حريق در جهت اطمينان مي باشد زيرا در ساختمان هاي واقعي و در زمان آتش سوزي سقف‌هاي دال مجوف بروي المان هاي قائم مقيد شده‌اند. هيچ نشانه اي از فروريزش در طول تست مشاهده نشده و مي‌توان نتيجه گرفت سقف هاي دال مجوف داراي مقاومت در برابر حريق حداقل به مدت 2 ساعت مي باشند.

از ديگر مقالات بنيتك:

قف وافل چيست ؟

تاريخچه سقف وافل

مزاياي سيستم سقف وافل

سقف وافل بنتيك

معيارهاي مهم در طراحي سقف هاي وافل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۱:۵۸ توسط:mahsa موضوع:

روش اجراي سقف وافل

روش اجراي سقف وافل


بطور كلي روش اجراي سقف هاي وافل بسيار ساده مي باشد و هيچ نيازي به نيروي متخصص و يا تجهيزات خاص براي اجرا نمي باشد.

روش اجراي سقف وافل را مي توان به طور كلي به شرح ذيل دسته بندي نمود.

مرحله اول) زيرسازي سقف: ابزار مورد نياز براي اجراي سقف وافل مشابه ابزار اجراي سقف تيرچه مي باشد. جهت پايه هاي زيرين هم مي توان هم از جك و هم از اسكافلد استفاده نمود. در اجراي سقف هاي وافل عموما نيازي به فرش كردن سقف توسط پلي وود و يا قالب فلزي نمي باشد و مي توان قالب هاي وافل را مستقيم بروي قوطي، لوله و يا چهارتراش هايي كه در فواصل مناسب كار گذاشته شده اند قرار داد.

مرحله دوم) چيدن قالب هاي وافل:  پس از زيرسازي، قالب هاي وافل در مناطق مشخص شده مطابق نقشه سازه قرار داده مي شود. به دليل استحكام بالاي قالب هاي وافل عبور و مرور بروي آنها به آساني صورت مي پذيرد. همچنين اين قالب ها جهت جداسازي نياز به روغن كاري ندارد.

مرحله سوم) آرماتور بندي سقف:  شبكه سراسري متعامد آرماتورهاي تحتاني و فوقاني به همراه آرماتورهاي تقويتي مطابق نقشه اجرا مي گردد. همچين مي بايست در مناطقي از سقف آرماتورهاي برشي محاسباتي و حداقل را مطابق نقشه سازه كار گذاشت.

مرحله چهارم) بتن ريزي: بتن ريزي سقف وافل مطابق دستورالعمل ها و دستور كارهاي اجرايي انجام مي پذيرد. با توجه به اينكه در سقف وافل نياز به نفوذ بتن به زير قالب ها نمي باشد، بتن ريزي سقف وافل از سهولت بسيار بالايي برخوردار مي باشد.

مرحله پنجم) قالب برداري: قالب برداري ابزار اجرا و قالب هاي وافل پس از طي شدن حداقل زمان لازم آيين نامه اي  مطابق مقررات ملي ساختمان مي تواند انجام مي پذيرد.

از ديگر مقالات بنيتك:

سقف وافل چيست ؟

تاريخچه سقف وافل

مزاياي سيستم سقف وافل

سقف وافل بنتيك

معيارهاي مهم در طراحي سقف هاي وافل

مزيت‌هاي سقف وافل نسبت به سقف يوبوت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۰۶:۲۹ توسط:mahsa موضوع:

روش اجراي سقف يوبوت

روش اجراي سقف يوبوت را مي توان به طور كلي به شرح ذيل دسته بندي نمود.

مرحله اول) قالب بندي سقف: ابزار مورد نياز براي اجراي سقف يوبوت مشابه ابزار اجراي دال تخت مي باشد.

مرحله دوم) آرماتور گذاري تحتاني: يك شبكه سراسري متعامد آرماتور تحتاني به همراه آرماتورهاي تقويتي تحتاني مطابق نقشه اجرا مي گردد.

مرحله سوم) چيدن قالب هاي يوبوت: قالب هاي يوبوت در مناطق مشخص شده مطابق نقشه حجم چيني قرار داده مي شود.

مرحله چهارم) آرماتور گذاري فوقاني: يك شبكه سراسري متعامد آرماتور فوقاني به همراه آرماتورهاي تقويتي فوقاني مطابق نقشه اجرا مي گردد.

مرحله پنجم) بتن ريزي: بتن ريزي مطابق دستورالعمل ها و دستور كارهاي اجرايي انجام مي پذيرد.

مرحله ششم) قالب برداري: قالب برداري مطابق ضوابط قالب برداري در دال ها انجام مي پذيرد.

از ديگر مقالات بنيتك:

سقف وافل چيست ؟

مزاياي سيستم سقف وافل

روش اجراي سقف وافل

سقف وافل بنتيك

خريد قالب وافل

مقاومت در برابر آتش در سقف هاي دال مجوف


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۳۴:۳۹ توسط:mahsa موضوع:

قالب وافل

خريد قالب وافل


قالب وافل

در اين مقاله به معرفي و بيان ويژگي هاي قالب سقف وافل بنيتك پرداخته مي‌شود.

امروزه كاربرد سقف وافل به دلايل متعدد فني و اقتصادي رو به گسترش مي باشد. عنصر اصلي در ساخت سقف‌هاي وافل قالب‌هاي وافل مي‌باشد. قالب‌هاي وافل شركت‌هاي مختلف ارائه‌دهنده خدمات سقف وافل از جهات مختلفي با يكديگر متفاوت مي‌باشند. از اين رو شناخت صحيح قالب‌هاي وافل موجود در بازار كمك شاياني به كارفرمايان در جهت انتخاب قالب مناسب با شرايط هر پروژه مي‌نمايد. در اين مقاله سعي شده است ويژگي‌ها و مزيت‌هاي قالب‌هاي وافل بنيتك نسبت به ساير قالب‌هاي موجود در بازار شرح داده شود.

ابعاد و هندسه قالب‌هاي وافل بنيتك

امروزه قالب‌هاي وافل در ابعاد و سايزهاي گوناگون موجود مي‌باشد. قالب‌هاي وافل بنيتك در ابعاد افقي و پشت به پشت 75 در 75 سانتي‌متر و در ارتفاع‌هاي مختلف موجود مي‌باشند. انتخاب فاصله 75 سانتي‌متر براي فاصله آكس تا آكس تيرچه‌هاي متعامد تشكيل شونده بر‌اساس رعايت الزامات آيين‌نامه‌اي و توجه به پارامترهاي زيبايي شناختي و سهولت اجرا و كاربرد و همچنين امكان اجرا بهينه‌ترين سقف وافل صورت پذيرفته است. قالب هاي وافل بنيتك در ارتفاع‌هاي مختلف براي كاربرد در دهانه‌هاي مختلف موجود مي‌باشند. بدين ترتيب كه در دهانه‌هاي بلند‌تر نياز به ضخامت بيشتر براي سقف و در نتيجه كاربرد قالب وافل با ارتفاع بيشتر در جهت كنترل خيز و ارتعاش سقف مي‌باشد.

 مقاومت در قالب‌هاي وافل بنيتك

يكي از مشكلات عمده در قالب هاي وافل موجود ضعف هاي مقاومتي در قالب‌ها مي‌باشد. ضعف در قالب‌ها موجب شكست زودهنگام، دفرمگي و افزايش پرت در قالب‌ها مي‌گردد. قالب‌هاي وافل بنيتك به نحوي طراحي و تناسب‌بندي شده‌اند تا بيشترين دوام را متناسب با شرايط اجرايي كشور در برابر بارهاي اعمالي داشته باشند. قالب‌هاي وافل بنيتك با موفقيت تست‌هاي دوام، مقاومت در برابر بارگذاري، سقوط و ضربه را پشت سر گذاشته‌اند.

 سهولت حمل و انبارداري

از ديگر مشكلات بعد از خريد قالب وافل موجود، مشكل در حمل و انباركردن قالب ها  به دليل طراحي نادرست آنها بوده است . اين ضعف منجر به افزايش هزينه‌هاي حمل، انبارداري و نگهداري قالب‌ها مي‌‌گردد. قالب‌هاي وافل بنيتك به نحوي طراحي شده‌اند كه قالب‌ها بدون لغزيدن به راحتي در هم فرو رفته و بروي يكديگر قرار مي‌گيرند. اين ويژگي موجب سهولت در حمل و نگهداري از قالب‌هاي وافل مي‌گردد.

خريد قلب وافل

 عدم نياز به مونتاژ در محل كارگاه

برخي از قالب هاي موجود در بازار نياز به مونتاژ به وسيله پيچ و مهره در محل كارگاه را دارند. اين مسئله موجب ايجاد صعوبت در كاربرد قالب‌ها مي‌گردد. همچنين از آنجا كه اين قالب‌ها چند تكه مي‌ باشند، داراي درز‌هاي متعدد در محل‌هاي پيچ و مهره بوده و اين امر مي‌تواند موجب خروج شيره بتن از اين مناطق و ايجاد خطوط درز متعدد در نماي زير سقف مي‌گردد. اما قالب‌هاي وافل بنيتك يكپارچه بوده و نياز به مونتاژ ثانويه در محل كارگاه را ندارد و اين ويژگي موجب سهولت در كاربرد و همچنين بدست آوردن سقف وافل تميز‌تر مي‌گردد.

  تعبيه اسپيسر بروي قالب هاي وافل

يكي از نوآوري هاي منحصر بفرد در قالب هاي وافل بنيتك تعبيه زائده هايي با كاربرد اسپيسر در لبه خارجي و سطح فوقاني قالب‌ها مي باشد. تعبيه اين اسپيسر ها نه تنها آرماتوربندي را سريع‌تر، منظم‌تر و ساده‌تر مي‌نمايد بلكه باعث عدم نياز به تامين اسپيسر جداگانه در پروژه مي‌شود. تعداد اين اسپيسر‌ها براي هر قالب حداقل ممكن مي باشند و جانمايي آنها به نحوي مي باشد كه سقف وافل حاصل بيشترين مقاومت خمشي را از طريق قرارگيري آرماتور هاي اصلي تحتاني و فوقاني در دورترين نقطه نسبت به يكديگر بدست مي‌آورد. قالب‌هاي وافل بنيتك در دو حالت با اسپيسر و بدون اسپيسر موجود مي‌باشند.

قالب وافل

جداشدن راحت قالب هاي وافل از بتن

هندسه و جنس قالب‌هاي وافل بنيتك به نحوي طراحي شده‌اند كه قالب‌‌‌ها به راحتي و بدون چسبندگي در زمان قالب‌برداري از بتن جدا مي‌شوند. سطح صيقلي قالب ها باعث مي‌گردد نماي بتن به صورت (اكسپوز) نمايان مورد استفاده قرار گيرد. همچنين در قالب هاي وافل بنيتك نياز به كاربرد روغن جداساز قالب نمي‌باشد.

امكان ايجاد آسان بازشو در جان تيرچه ها

يكي از مزاياي سقف‌هاي وافل امكان ايجاد بازشو در جان تيرچه ها براي عبور تاسيسات از داخل ضخامت سقف مي باشد. براي ايجاد بازشو در جان تيرچه ها مي توان از لوله يا فوم و ... استفاده نمود. قالب هاي وافل بنيتك داراي نشيمن در جداره ها براي تنظيم و ثابت ماندن عنصر ايجاد كننده بازشو جانبي مي باشد. در شكل زير يك نمونه خارجي از كانسپت عبور تاسيسات از داخل ضخامت سقف مشاهده مي‌گردد.

سقف وافل

خريد قالب وافل از خدمات شركت بنيتك براي كارفرمايان در سراسر كشور مي باشد.

از ديگر مقالات بنيتك:

سقف وافل چيست ؟

تاريخچه سقف وافل

مزاياي سيستم سقف وافل

سقف وافل بنتيك

معيارهاي مهم در طراحي سقف هاي وافل

مزيت‌هاي سقف وافل نسبت به سقف يوبوت


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۱:۰۳ توسط:mahsa موضوع:

تاريخچه سقف وافل

تاريخچه سقف وافل


عملكرد سازه اي سقف هاي وافل از هزاران سال پيش براي بشر شناخته شده است و شايد بتوان اولين كاربرد بشر از كانسپت سقف هاي وافل را مربوط به بناي آكروپوليس يونان دانست. بخش اعظم اين بنا در سال هاي 429 تا 461 پيش از ميلاد ساخته شده است. نمونه بارز ديگري از سقف وافل را مي توان در نقاشي معروف شام اخر اثر لئوناردو داوينچي مشاهده نمود. از ديگر سازه هاي باستاني ساخته شده با سيستم سقف وافل بناي معبد پانتئون رم مي باشد كه در سال 118 ميلادي ساخته شده و همچنان پابرجاست.

سقف وافل

آكروپوليس يونان-سال ساخت 500 سال قبل از ميلاد مسيح

 از اوايل قرن 19 ميلادي و با پيشرفت علم و ورود به عصر جديد ساخت سازه هاي مهندسي، ساخت ساختمان ها با كاربري هاي مختلف با سيستم سقف وافل كلاسيك در آمريكا و كشورهاي اروپايي آغاز گرديد. مزيت هاي فني سقف هاي وافل در كنار زيبايي خاص اين سقف ها موجب گرديد اين سقف ها مورد استقبال معماران قرار گرفته و در سازه هاي مختلفي نظير فرودگاه ها، پاركينگ ها، برج هاي مسكوني، هتل ها، مراكز تجاري، موزه ها، دانشگاه ها و ... مورد استفاده قرار بگيرد. از سازه هاي معروف دنيا كه در آنها از سقف وافل  استفاده شده است مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.

از ديگر مقالات بنيتك:

سقف وافل چيست ؟

مزاياي سيستم سقف وافل

روش اجراي سقف وافل

سقف وافل بنتيك

خريد قالب وافل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۱:۰۴:۰۷ توسط:mahsa موضوع:

مزيت سقف وافل نسبت به سقف يوبوت

مزيت‌هاي سقف وافل نسبت به سقف يوبوت

در ساليان اخير سقف‌هاي دال مجوف بتني مورد استقبال صنعت ساختمان كشور قرار گرفته است . در اين نوع سقف‌ها هدف حذف بتن ناكارامد در بخش هايي از سقف مي‌باشد تا با كاهش حداكثري در وزن مرده سقف و حداقلي در سختي خمشي سقف بتوان دهانه هاي بلند را به طور اقتصادي پوشش داد. در سقف‌هاي يوبوت يا كوبياكس از بلوك‌هاي ماندگار براي ايجاد حفره استفاده مي‌گردد و درسقف‌هاي وافل از قالب‌هاي غيرماندگار وافل براي ايجاد حفره در سقف و حذف بتن ناكارمد استفاده مي‌گردد. در نتيجه اين سقف‌ها به دو دسته با مقطع I شكل (شامل سقف يوبوت و يا كوبياكس)و Tشكل (سقف وافل) تقسيم مي‌گردند. هدف از اين مقاله مقايسه سقف‌هاي وافل و يوبوت از جنبه هاي مختلف مي باشد. بطور كلي سقف‌هاي وافل هم از منظر فني و اجرايي و هم از منظر اقتصادي داراي مزايا و برتري‌هاي متعددي نسبت به سقف يوبوت مي‌باشد كه در ذيل به تفسير به آنها مي‌پردازيم.


1- قدمت كاربرد سقف‌هاي وافل نسبت به سقف يوبوت

عملكرد سقف‌هاي وافل از صدها سال پيش توسط بشر شناخته شده و بناهاي تاريخي متعددي را مي‌توان نام برد كه از كانسپت سقف وافل در آنها استفاده شده است. از آن جمله مي‌توان به بناي معروف آكروپوليس يونان اشاره نمود كه سال ساخت آن به 500 سال قبل از ميلاد مسيح باز مي‌گردد. همچنين سقف‌هاي وافل مدرن نيز به وفور از سال 1940 ميلادي در كشورهاي مختلف و در ساختمان‌هاي مهم و با انواع مختلف كاربري استفاده شده است. اين در حالي مي باشد كه سقف هاي دال مجوف دوپوش يوبوت از سال 2003 معرفي و صرفا در كشورهاي محدودي مورد استفاده قرار گرفتند.

آكروپوليس يونان- سقف وافل- سال ساخت 500 سال قبل از ميلاد مسيح

2- مقبوليت آيين‌نامه‌اي و پشتوانه فني سقف‌هاي وافل نسبت به سقف يوبوت

سقف‌هاي وافل (WAFFLE SLAB) داراي پشتوانه فني و آزمايشگاهي و تجربه عملكرد مورد قبول در زلزله هاي متعدد در سراسر جهان مي‌باشد و صريحا در آيين نامه هاي ملي مانند مبحث 9 مقررات ملي ساختمان و آيين‌نامه‌هاي بين‌المللي مانند آيين نامه بتن آمريكا ACI318 مورد اشاره قرار گرفته و ضوابط كامل كاربرد و طراحي آن در اين آيين‌نامه‌ها تدوين شده است در حالي كه سقف هاي يوبوت فاقد پشتوانه فني آكادميك مي‌باشند و در آيين‌نامه‌هاي مربوطه به آن اشاره نشده است و ضوابط طراحي آنها صرفا از روابط محاسباتي موجود معادل سازي و استنباط مي‌گردد و همچنان ابهامات فراواني در مورد نحوه مدل‌سازي، روابط محاسباتي و پاسخ و عملكرد لرزه اي اين سقف‌ها وجود دارد.

پذيرش سقف وافل در آيين نامه هاي بين المللي

3- كاهش بيشتر وزن مرده سازه در سقف وافل نسبت به سقف يوبوت

در سقف‌هاي وافل فاصله تيرچه‌هاي متعامد بيشتر از سقف يوبوت مي‌باشد و همچنين در سقف‌هاي وافل لايه زيرين دال كه عمدتا ناكارمد و ترك خورده محسوب مي‌گردد نسبت سقف يوبوت حذف شده است. در نتيجه سقف وافل وزن مرده به مراتب كمتري نسبت به سقف يوبوت دارد و مقطع T شكل سقف وافل بهينه ترين فرم را دارا مي‌باشد. بهينه‌سازي در وزن مرده سقف موجب كاهش تقاضاهاي لرزه اي و بهبود عملكرد لرزه اي سقف‌هاي وافل شده است.

ادامه مطلب در سايت بني تك با كليك روي مزيت سقف وافل نسبت به يوبوت

از ديگر مقالات بنيتك:

اجراي سقف وافل

خريد قالب وافل

سقف وافل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۳:۴۴:۱۷ توسط:mahsa موضوع:

مزيت هاي سقف وافل نسبت به سقف تيرچه بلوك

مزيت هاي سقف وافل نسبت به سقف تيرچه بلوك

در اين مقاله به بيان مزيت هاي سقف هاي وافل به عنوان بهترين جايگزين براي سقف هاي تيرچه بلوك پرداخته مي شود.

استفاده از تيرچه پيش ساخته و بلوك هاي سيماني و يا يونوليتي از روش هاي سنتي در ساخت سقف ها مي‌باشد. روش اجراي نسبتا ساده اين سقف ها موجب گستردگي كاربرد اين سقف ها شده است.

سقف هاي تيرچه بلوك داراي معايب فراواني مي باشد و با توجه به خسارات ناشي از كاربرد اين سقف ها در حوادثي همچون زلزله و آتش‌سوزي كاربرد اين نوع سقف در كشور با محدوديت هايي مواجه شده است. سقف وافل داراي مزاياي فراواني نسبت به سقف هاي تيرچه بلوك مي باشند و از اين سقف مي توان به عنوان بهترين جايگزين براي سقف هاي تيرچه بلوك نام برد. در ذيل به تفسير به بيان اين مزايا پرداخته مي شود.

امكان اجراي اقتصادي دهانه‌هاي بلند و حذف ستون‌هاي مزاحم

سقف هاي وافل از تيرچه هاي متعامد و يك دال فوقاني تشكيل كه بصورت درجا آرماتور بندي و بتن‌ريزي مي‌شوند. از اين رو اين سقف ها داراي صلبيت و مقاومت خمشي بسيار بيشتري نسبت يه سقف‌هاي تيرچه بلوك مي باشند و در زمره سقف هاي دال بتني طبقه‌بندي مي‌شوند. در نتيجه مي‌توان از سقف‌هاي وافل بصورت بهينه در دهانه‌هاي بلند استفاده نمود. اين در حالي مي باشد كه سقف‌هاي تيرچه بلوك در زمره سقف‌هاي با عملكرد يك‌طرفه دسته‌بندي شده و كاربرد اين سقف‌ها محدود به دهانه‌هاي كوتاه مي‌باشد. در نتيجه مي توان با كاربرد سقف‌هاي وافل پلان‌هاي معماري را بهبود بخشيد و با حذف ستون‌هاي مزاحم موجب فراخ تر شدن فضاهاي معماري گرديد.

مزيت هاي سقف وافل نسبت به سقف تيرچه بلوك

امكان حذف كامل تيرهاي مياني

در سقف هاي تيرچه بلوك مي بايست حتما از دهانه هاي قاب خمشي شامل تيرها و ستون به عنوان سيستم لرزه‌بر جانبي استفاده نمود و وجود تيرها به عنوان تكيه گاه براي مهار و انتقال بار سقف ضروري مي‌باشد. اين در حالي مي‌باشد كه امكان حذف كامل تيرهاي مياني در سقف هاي وافل وجود داشته و مي‌توان از سقف وافل به عنوان دال تخت بتني استفاده نمود. حذف تيرهاي مياني موجب افزايش ارتفاع مفيد طبقات، كاهش ارتفاع خاكبرداري و همچنين اجراي راحت و كم هزينه‌تر تأسيسات ساختماني مي‌گردد.

سقف وافل

حذف ارتعاش سقف و كاهش انتقال صوت

يكي از مشكلات عمده در سقف هاي تيرچه بلوك وجود ارتعاش در سقف در حين بهره برداري و انتقال صوت از طريق سقف‌ها مي‌باشد. اين مشكلات باعث بروز نارضايتي براي بهره‌برداران مي‌گردد. علت اين مشكل صلبيت ناكافي سقف‌هاي تيرچه بلوك و وجود مشكلات ذاتي ديگر در اين سقف‌ها مي‌باشد. در سقف‌هاي وافل به علت وجود تيرچه‌هاي منظم و متعامد، سقف از صلبيت به مراتب بالاتري برخوردار مي‌باشد. همچنين وجود حفرات متعدد و منظم در زير سقف وافل باعث جذب صوت و كاهش انتقال صوت از طريق سقف‌ها مي‌گردد.

ادامه مطلب با كليك روي مزيت هاي سقف وافل نسبت به سقف تيرچه بلوك در سايت بني تك

از ديگر مقالات بنيتك:

اجراي سقف وافل

خريد قالب وافل

سقف وافل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۵۶:۲۳ توسط:mahsa موضوع:

معيارهاي مهم در طراحي سقف هاي وافل

معيارهاي مهم در طراحي سقف هاي وافل

عملكرد دوطرفه سقف هاي وافل موجب باربري بهتر اين سقف ها و امكان پوشش ايمن دهانه هاي بلند شده است. مزيت هاي متعدد فني و اقتصادي سقف هاي وافل مدرن موجب رشد چشمگير استفاده از اين سقف ها در سطح كشور شده است. اما بهره مند شدن از مزيت هاي متعدد اين سقف ها در وهله ي اول در گرو طراحي صحيح سازه مي باشد. از آنجا كه عموما ساختمان هايي كه باسقف وافل ساخته مي شوند داراي دهانه هاي نيمه بلند و يا بلند مي باشند، طراحي آنها از حساسيت هاي بيشتري برخوردار مي باشد و مهارت بيشتر طراح را مي طلبد.

اولين گام در طراحي ساختمان هاي با سيستم سقف وافل انتخاب سيستم لرزه بر مناسب براي ساختمان مي باشد. به طور معمول از عوامل تاثيرگذار در اين انتخاب مي توان به ارتفاع سازه، كاربري، درجه اهميت، نوع خاك, منطقه لرزه خيزي، معذوريت‌هاي معماري و مساحت زيربنا اشاره نمود. طراحي و ديتيلينگ صحيح سيستم لرزه‌بر انتخابي براساس ضوابط آيين نامه جهت دست يابي به حدود شكل پذيري و مقاومت مورد انتظار آيين نامه از اهميت بالايي برخوردار مي‌باشد.

گام دوم در طراحي ساختمان هاي با سيستم سقف وافل طراحي و ديتيلينگ صحيح سيستم سقف مي باشد. طراحي سقف هاي وافل براي بارهاي ثقلي و لرزه اي با نرم افزار safe صورت مي پذيرد. كنترل هاي مورد نياز در طراحي سقف هاي وافل را مي توان  به شرح ذيل دسته بندي نمود.

1- كنترل تناسب بندي و فاصله مركز به مركز تيرچه ها و دال فوقاني با توجه به ضوابط آيين نامه و محدوديت هاي اجرايي:

طراحي سقف هاي وافل عموما براساس فرضيات مربوط به سيستم تيرچه هاي بتني متعامد و يك دال فوقاني طراحي مي شوند. مقررات ملي ساختمان محدوديت هاي هندسي را براي عرض حداقل تيرچه، فاصله آزاد بين تيرچه ها و ضخامت دال فوقاني در نظر گرفته است كه مي بايست توسط طراح سازه كنترل و اعمال شود.

2- كنترل ضخامت سقف براساس معيار هاي خيز كوتاه مدت و بلند مدت:

از مهم ترين عوامل تعيين كننده ضخامت مورد نياز سقف هاي وافل كنترل خيز سقف مي باشد. خيز سقف هاي وافل مي بايست در كوتاه مدت و بلند مدت از مقادير مورد قبول آيين نامه تجاوز ننمايند تا هم از منظر رواني براي بهره برداران مورد قبول باشد و هم آسيبي به عناصر غيرسازه اي وارد نگردد.

3- طراحي خمشي سقف و ديتيلنگ صحيح آرماتورهاي خمشي:

سقف هاي وافل را مي بايست براي لنگر هاي خمشي ناشي از بارهاي ثقلي و لرزه اي طراحي نمود. همچنين مي بايست ضوابط حداقل آرماتور هاي طولي و همچنين ضوابط آرماتورگزاري متناظر با حدود شكل پذيري مفروض در طراحي را در نظر گرفت.

4- كنترل برش يكطرفه سقف در مقاطع بحراني:

برش يكطرفه مي بايست در مقاطع بحراني  براساس روابط آيين نامه انجام و كفايت سقف در تحمل برش يك طرفه بررسي گردد.

ادامه مطلب با كليك روي معيارهاي مهم در طراحي سقف هاي وافل

مطالب مرتبط در سايت بني تك

اجراي سقف وافل

خريد قالب وافل

سقف وافلبرچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۶:۳۶ توسط:mahsa موضوع:

كاربردهاي مختلف براي سقف وافل

مروزه ساختمان‌ها بسته به نياز بهره‌برداران با كاربري‌هاي گوناگون احداث مي‌شوند. يكي از اجزاي مهم تشكيل‌دهنده هر ساختمان با هر نوع كاربري، سازه و يا اسكلت ساختمان مي‌باشد.

سازه هر ساختمان نه تنها سهم مهمي از هزينه‌هاي احداث هر ساختمان را شامل مي‌شود بلكه دست‌يابي به اهداف كوتاه مدت و دراز‌مدت احداث هر ساختمان و همچنين انتظارات سازندگان و بهره‌بردارن بسته به انتخاب صحيح سيستم سازه و اسكلت دارد. بطور كلي اسكلت ساختمان‌ها به دو نوع كلي فلزي و بتني تقسيم مي‌گردند. كاربرد اسكلت‌هاي فلزي به علل مختلف از جمله هزينه بالاي ابتدايي و تمام‌شده، ضعف در برابر حريق و.... نسبت به اسكلت هاي بتني كمتر بوده و توجه عمده كارفرمايان و سازندگان به كاربرد اسكلت‌هاي بتني معطوف مي‌باشد.

يكي از اجزاي مهم اسكلت ساختمان‌ها نوع سقف سازه‌اي مي‌باشد. انتخاب صحيح نوع سقف با توجه به كاربري ساختمان در برآورده شدن انتظارات و دست‌يابي به اهداف كوتاه‌مدت و بلند‌مدت ساخت ساختمان بسيار مهم و تعيين‌‌كننده مي‌باشد. از سيستم‌هاي مختلف سقف‌هاي بتني مي‌توان به سقف تيرچه بلوك، سقف دال بتني توپر، سقف پيش‌تنيده، سقف يوبوت و كوبياكس و سقف وافل نام برد. يكي از پارامترهاي مهم در انتخاب نوع سقف سازه‌اي كاربري ساختمان مي‌باشد. انتخاب نامتناسب سيستم سقف در شرايط مختلف مي‌تواند منجر به بروز خسارات مالي و جاني در كوتاه‌مدت و يا بلند‌مدت گردد.

به عنوان مثال كاربرد سقف پيش‌تنيده در يك پروژه با كاربري تجاري در منطقه‌اي جغرافيايي كه امكانات اقتصادي، اجرايي و دانش فني كافي نسبت به اين سيستم وجود ندارد نه تنها مي‌تواند منجر به بروز خسارات مالي از ناحيه غيراقتصادي بودن طرح شود بلكه مي‌تواند باعث عدم دست‌يابي به انتظارات آتي بهره‌برداران به علت لرزش سقف به خاطر تردد بالاي بهره‌برداران به خاطر نوع خاص كاربري ساختمان گردد. و يا در‌ حالي ‌كه كاربرد سقف تيرچه بلوك در يك ساختمان كوچك مسكوني (علي الرقم اشكالات متعدد ذاتي اين سيستم) ممكن است گزينه‌اي مطلوبي تلقي گردد، كاربرد اين سيستم سقف در يك مجتمع بزرگ و بلند مرتبه مسكوني به علت معضل آتش سوزي در اين نوع سقف مي‌تواند اشتباه باشد.

عوامل متعددي از جمله بودجه تخصيص يافته، كاربري ساختمان، نحوه و امكانات مورد نياز اجرايي، طرح معماري و... در انتخاب نوع سيستم سقف دخيل مي‌باشند. يكي از انواع سقف‌هاي بتني رايج كه با گسترش روزافزون كاربرد مواجه مي‌باشد سقف وافل مي‌باشد. از جنبه اقتصادي اسكلت با سيستم سقف وافل بهينه‌ترين نوع اسكلت مي‌باشد. در يك بررسي آماري و بطور كلي سقف وافل 5 الي10 درصد از سيستم سقف تيرچه بلوك، 15 الي 20 درصد از سيستم سقف يوبوت، 20 الي 25 درصد از سيستم سقف كوبياكس، 25 الي 30 درصد از سيستم سقف تيردال و 40 الي 45 درصد از سيستم سقف پيش تنيده بهينه‌تر و ارزان‌تر مي‌باشد.

 همچنين اجراي سقف وافل بسيار ساده بوده و به امكانات و تجهيزات خاص اجرايي نياز ندارد. اجراي سقف وافل را مي‌توان توسط تيم‌هاي اجرايي بومي و با تجهيزات مشابه اجرا سقف تيرچه بلوك انجام‌ داد. همچنين سقف هاي وافل قابليت انطباق با طرح هاي معماري متنوعي را دارد و از آنجا كه از مزاياي سقف هاي وافل قابليت اجرا در دهانه هاي بلند ، حذف ستون‌هاي مزاحم و چيدمان نامتقارن و نا‌منظم ستون‌ها مي باشد مورد استقبال گسترده معماران قرار گرفته است.

در ذيل به نمونه هايي از كاربرد اين سقف در ساختمان‌هاي با كاربري‌هاي مختلف پرداخته مي‌شود.

  كاربرد سقف وافل در ساختمان‌هاي با كاربري مسكوني

يكي از كاربردهاي گسترده سقف وافل در ساختمان‌ها با كاربري مسكوني مي‌باشد. از آنجا نماي زيرين سقف وافل بصورت حفره‌اي مي‌باشد معماران از اين سقف در ساختمان هاي مسكوني هم بصورت نمايان و هم به همراه سقف كاذب استفاده مي‌نمايند. كاربرد سقف وافل در ساختمان هاي مسكوني منجر به افزايش تعداد پاركينگ ها و بهينه سازي در فضا‌ها مي‌گردد.

كاربرد سقف وافل در ساختمان‌هاي با كاربري تجاري

كنترل مناسب ارتعاش و خيز، امكان ايجاد دهانه‌هاي بلند، صرفه اقتصادي و نماي زيباي زير سقف، سقف وافل را به يكي از گزينه‌هاي محبوب و پر‌كاربرد براي استفاده در پروژه‌هاي تجاري تبديل نموده است. در پروژه‌هاي تجاري بسياري در سطح جهان از سقف وافل و بصورت اكسپوز استفاده شده است. در شكل زير چند نمونه از اين كاربرد نشان داده شده است.

 ادامه مطلب با كليك روي كاربردهاي مختلف سقف وافل

ادامه مطلب در سايت بني تك

از ديگر مقالات بنيتك:

اجراي سقف وافل

خريد قالب وافل

سقف وافل


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۶:۵۵ توسط:mahsa موضوع: